نقش خبرنگاران در رفع ايرادات كنكور دكتري


وزير علوم دولت دهم: دیدگاههای انتقادی خبرنگاران برای ما شیرین بود.

 کامران دانشجو در بخشي  از سخنانش به بیان مطالبی پرداخت و گفت: در دولت دهم، شما خبرنگاران در جلسات، سفرها، برنامه ها همراه ما بودید و هر جا ما بودیم شما هم بودید و فعالیتهای ما را در پیشگاه مردم قرار دادید، از شما واقعاً تشکر می کنم، طرح دیدگاههای انتقاداتی شما حتی اگر نیش و نوش بود برای ما شیرین بود، در روند مسیر اشکالاتی بر من گرفته می شد که دادن اطلاعات کارشناسی خبرنگاران به تصمیم سازیهای ما در همه ابعاد کمک می کرد.

وی ادامه داد: آن چیزی را که شما می گفتید اجرا نمی کردیم اما در تصمیم گیری کمکمان کردید و تاثیر مثبتی در پویایی آموزش عالی داشتید، حتی ایرادات آزمون نیمه متمرکز دکتری در مراحل اول و دوم با کمک شما خبرنگاران برطرف شد و ما آزمون را تخصصی تر و به عدالت آموزشی با کمک نقدی که رسانه ها داشتند، نزدیک تر کردیم.

وزیر علوم با دفاع از پیشرفت علمی دانشگاههای کشور به دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس اشاره کرد و گفت: دو دانشگاه تهران در علم مواد، همین دانشگاهی که برایش حاشیه درست می کردند، جز یک درصد دانشگاههای برتر جهان و دانشگاه تربیت مدرس در شیمی جز یک درصد دانشگاههای برتر جهان قرار گرفتند، اما اینکه چرا تنها از این دو دانشگاه نام بردم شما خبرنگاران دلیل من را بهتر می دانید.

 منبع: خبرگزاري مهرنظرات