20 نكته آزمون تافل -- سري چهارم

سري چهارم نكات آزمون تافل. براي مشاهده سري سوم اين لينك، سري دوم نكات اين لينك و سري اول نكات آزمون تافل به اين لينك مراجعه نماييد. 

هرگز پاسخ سوالي را خالي نگذاريد

در آزمون تافل سعي كنيد به تمامي سوالات پاسخ دهيد و هيچ سوالي را خالي نگذاريد زيرا به هر حال احتمال آن كه پاسخ سوالتان صحيح باشد يك چهارم است. سعي كنيد به سوالاتي در هر بخش پاسخ دهيد كه مطمئن هستيد، سپس سوالات ديگر را پاسخ دهيد. همواره گزينه‌اي را انتخاب كنيد كه احتمال مي دهيد درست باشد. بعد از پاسخگويي به سوالات مورد نظر به بخش بعدي رفته و تمركز خود را فقط بر روي همان قسمت بگذاريد و به سوالات قبلي ديگر فكر نكنيد.

هر چهار مهارت خود را تقويت كنيد

برخي افراد مرتكب اشتباه شده و فقط در دو يا سه مهارت تافل تمرين كرده و بدون آمادگي كامل در آزمون شركت مي كنند. بايد بدانيد كه در صورت كسب نمره پايين در هر بخش از آزمون تافل، مجبور خواهيد بود كه دوباره در آزمون تافل شركت كرده و كل آن را پاسخ دهيد، پس بهتر است كه ابتدا در تمامي مهارت هاي تافل تبهر كافي بدست آورده تا با آمادگي كامل و اعتماد به نقس در جلسه امتحان شركت كنيد.

لباس راحتي بپوشيد

در جلسه امتحان با لباس راحت و گشاد حاضر شويد. سعي كنيد لباس مناسب پوشيده تا عوامل خارجي مانند سرما و يا گرما باعث حواس پرتي‌تان نشود. اين نكته بسيار مهم مي باشد. اين نكته حتي از استرس امتحان نيز مي‌كاهد. سعي كنيد به جاي فكر به امتحان و ايجاد استرس براي خويش، براي موارد روزمره مانند انتخاب لباس مناسب و ... وقت بگذاريد.نظرات