چند توصيه بخش درك مطلب تافل

همانطور كه مي دانيد در آزمون تافل اينترنتي يا همان TOEFL iBT مانند تافل كاغذي قسمتي جداگانه براي سنجش گرامر در نظر گرفته نشده است. شما مي بايست تسلط خود را بر روي گرامر در بخش‌هايي مانند گفتاري و نگارش نشان دهيد.

 همچنين ممكن است در قسمت درك مطلب سوالاتي از متن پرسيده شود كه بسته به تسلط شما در قسمت گرامر باشد. در نتيجه بهتر مي باشد وقت كافي براي آمادگي دستور زبان خود نيز بگذاريد.

در بخش درك مطلب لازم است روش‌ تندخواني را آموخته و بتوانيد مرور وار كل متن را در عرض مدت كوتاهي بخوانيد. 

در طول آزمون وقت كافي براي خواندن و يا دوباره خواني متن وجود ندارد پس بهتر است براي پاسخ دهي بهتر سوالات اين بخش به اندازه كافي تمرين داشته باشيد و زمان را همواره در نظر بگيريد. 
نظرات