آنچه از بخش شنيداري آزمون آيلتس بايد بدانيد


آنچه از بخش شنيداري ( Listening ) آزمون آيلتس بايد بدانيد


قسمت اول آزمون كتبي آيلتس مربوط به بخش شنيداري مي‌باشد. آنچه از اين آزمون بايد بدانيد:


-اين بخش آزمون 40 سوال دارد.


-شما 30 دقيقه فرصت داريد تا به سوالات اين قسمت پاسخ دهيد


-هر يك از قسمت‌ هاي اين آزمون فقط يكبار تكرار مي شود.


-بخش شنيداري آيلتس شامل چهار قسمت مي باشد.


-قسمت اول listening مكالمه بين دو شخص است.


-قسمت دوم معمولا شامل سخنراني و يا مصاحبه اي آكادميك مي باشد.


-قسمت سوم نيز مكالمه اي است طولاني تر بين تعداد بيشتري افراد كه معمولا حول بحثي تخصصي يا آكادميك مي باشد.


-در آخر قسمت چهارم listening نيز سخنراني يا مصاحبه اي آكادميك و دانشگاهي مي باشد.
نظرات