افزايش شهريه دكتري پيام نور

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور، گفت: شهریه دانشجویان در حال تحصیل مقطع دکتری دانشگاه پیام نور، بیش از 15 درصد افزایش نیافته است.
فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض برخی از دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور نسبت به افزایش شهریه های این مقطع، گفت: بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه پیام نور، این دانشگاه مجاز است هر سال با توجه به شاخصهای موثر در افزایش کیفیت خدمات دانشگاهی و بهای تمام شده خدمات، شهریه خود را حداکثر تا 15 درصد افزایش دهد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسیهای صورت گرفته در سال تحصیلی جدید، شهریه دانشجویان فراگیر کارشناسی بین 14 تا 21 درصد کاهش، شهریه دانشجویان ارشد فراگیر 6 درصد کاهش، دانشجویان بروزن مرزی حدود 25 درصد و شهریه دوره های رسمی هم حداکثر 15 درصد افزایش یافته است.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: بنابراین هر گونه افزایش در شهریه بالای 15 درصد را تکذیب می کنیم.

ابراهیم درباره مقطع دکتری، گفت: در مقطع دکتری تنها افزایش شهریه 15 درصدی اعمال شده است و بالاتر از این عدد، رقمی اضافه نشده است.

وی همچنین درباره زمان توزیع عابر بانک صادرات در میان دانشجویان دکتری، گفت: در اول مهرماه این عابر بانکها در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

 
منبع: خبرگزاري مهرنظرات