تغيير تاريخ آزمون زبان دكتري دانشگاه تهران (UTEPT) از 17 به 10 آبان 

تغيير تاريخ آزمون از 17 به 10 آبان

به استحضار كليه داوطلبان مي رساند نظر به درخواست مكرر داوطلبان به ويژه دانشجويان دكتري در خصوص برگزاري آزمون جامع در اواسط آبان ماه و لزوم ارائه گواهي نمره آزمون زبان پيش از آن به دانشكده ها، دانشگاه تهران تاريخ آزمون نوبت 17 آبان خود را به روز جمعه 10 آبان تغيير داد. ان شااله نتايج آن تا 15 آبان ماه در سامانه اعلام خواهد شد. ثبت نام طبق برنامه از 20 مهر آغاز خواهد شد.


منبع: سايت دانشكده زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران

   نظرات