تغییرات جزئی در منابع امتحانی و ضرایب کنکور دکتری 93


مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: تغییرات در کنکور دکتری 93 در مقایسه با کنکور سال گذشته بسیار جزئی خواهد بود.

 سعید قدیمی درباره تغییر منابع و ضرایب کنکور دکتری سال 93، گفت: تغییرات در منابع آزمون دکتری بسیار جزئی خواهد بود و گسترده نیست.

وی در این باره، اظهار داشت: بررسیهای در این باره هنوز ادامه دارد و برخی عنوانهای درسی در فرایند بازنگری اصلاح شد یا تغییر یافت.

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، ادامه داد: متناسب با تغییراتی که در برنامه های مصوب جدید نسبت به برنامه های پیشین صورت گرفته است، تغییرات هم اعمال می شود.


قدیمی خاطرنشان کرد: آخرین اصلاحات کنکور دکتری 93 توسط دفتر گسترش در دفترچه کنکور ذکر می‌شود.

منبع: خبرگزاري مهر

   نظرات