برگزاری آزمون  دکتری تخصصی پزشکی در 16 آبان


مهلت مجدد برای ثبت نام، ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک برای آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی از امروز آغاز شد و داوطلبان تا پنجشنبه فرصت دارند در این مرحله ثبت نام کنند. فرصت داده شده به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت، طب سنتی، تاريخ علوم پزشكي، مواددنداني، سلامت دهان، دندانپزشكي اجتماعی در 16 آبان ماه برگزار می شود.

آن دسته از داوطلبان شرکت در آزمون Ph.D سال تحصیلی 93-92 که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند یا می خواهند اطلاعات فرم ثبت نام خود را ویرایش کنند و همچنین می خواهند مدارک ارسالی خود را تکمیل و یا ویرایش کنند می توانند در این مرحله شرکت کنند.

داوطلبان از ساعت 18 امروز دوشنبه 30 مهرماه تا ساعت 23 روز پنجشنبه 2 آبان ماه می توانند به منظور ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

این فرصت به هیج وجه قابل تمدید نیست.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل تحصیلی 93 - 92 در مجموع دانشگاه های علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله، ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ یک هزار و 168 نفر است.

منبع: خبرگزاري مهر

   نظرات