آيا اعزام دانشجوی بورسیه به انگلیس انجام خواهد شد؟ 


رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: برای اعزام دانشجو بورسیه به انگلیس نیازمند نظر مراجع ذی ربط هستیم ولی در حال حاضر اعزامی صورت نمی گیرد.

 دکتر مجتبی صدیقی، در خصوص تاثیر مذاکرات ژنو در اعزام دانشجویان بورسیه به دانشگاه های کشور انگلیس گفت: برای اعزام دانشجو به اکثر دانشگاه‌های خارج از کشور هیچ مشکلی نداشته ایم .

وی ادامه داد: حتی به برخی از دانشگاه های آمریکایی اعزام دانشجو در قالب فرصت مطالعاتی 6 ماهه صورت می گیرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: البته درباره اعزام دانشجو به دانشگاه انگلیس در گذشته اتفاقاتی رخ داده است اما برای اعزام دانشجوی بورسیه به انگلیس نیازمند نظر مراجع ذی ربط هستیم ولی در حال حاضر اعزامی صورت نمی گیرد.
  
منبع:خبرگزاري مهر

   


نظرات