کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی پس از انتزاع دانشگاه ایران از تهران


معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به بازنگری و تغییرات ظرفیت رشته پزشکی در این دانشگاه گفت: این دانشگاه همیشه جزء اولین انتخاب برگزیدگان کنکور است اما به دلیل مشکلات ناشی از انتزاع مجبور هستیم تا دو سال آینده ظرفیت پزشکی را کاهش دهیم.

 دکتر محمد جلیلی افزود: بر اساس گزارش بازنگری و تغییرات در ظرفیت ها قرار شد که کمیته ای برای بررسی جمع بندی نهایی ظرفیت رشته پزشکی تشکیل شود.

وی افزود: پس از انتزاع دانشگاه ایران، به دلیل اینکه ما در دو سال گذشته در دو پردیس همت و پورسینا دانشجو می گرفتیم و تعداد آنها حدود 200 نفر بود از این رو مجبور هستیم که ظرفیت را برای دو سال آینده کاهش دهیم.

جلیلی یادآور شد: پذیرش کل رشته پزشکی همچنان مانند سالهای پیش از ادغام برای پردیس پورسینا بین 80 تا 100 نفر است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سیستم واحدی حذف شده و دانشجویان بر اساس اصلاحات جدید در رشته پزشکی آموزش می بینند مشکلات اجرایی با افزایش ظرفیت بوجود می آید که باید به آن هم توجه کرد.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات