آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان وزارت بهداشت  


ثبت نام در آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت رأس ساعت 24:00 روز جمعه 27 دی ماه 92 به پايان مي رسد.

 كليه افرادي كه تاكنون در آزمون ثبت نام کرده ولي برخي از اطلاعات فرم ثبت نام را اشتباه وارد كرده اند، مي توانند نسبت به اصلاح فرم ثبت نام خود اقدام کنند. مهلت ويرايش فرم نیز رأس ساعت 24:00 روز جمعه 27 دی ماه همزمان با پايان ثبت نام به پايان مي رسد.

توزیع كارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 16:00 روز دوشنبه 30 دی ماه 92 آغاز می شود و تا ساعت 24:00 روز چهارشنبه 2 بهمن ماه ادامه دارد و داوطلبان می توانند از طريق پايگاه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

آزمون رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 3 بهمن ماه 92 در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران (بزرگراه همت، جنب برج ميلاد) برگزار مي شود.

به دليل اجراي بخش شنيداري و لزوم برقراري نظم و حفظ سكوت و آرامش در سالن هاي برگزاري آزمون، درهاي حوزه رأس ساعت 8:45 بسته و از ورود افراد ديرآمده، جلوگيري خواهد شد.

كارنامه اينترنتي از ساعت 18:00 روز چهارشنبه 9 بهمن 92 در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قرار مي گيرد كه داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه کنند. کارنامه چاپ شده يا گواهي ديگري براي شركت كنندگان صادر نخواهد شد.

هر كارنامه اينترنتي داراي يك كُد ويژه به نام Certification Code است که درستي آن از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قابل استعلام است.

منبع: خبرگزاري مهر
   


نظرات