انتشار نتایج نهايي پذیرش رشته هاي نيمه متمركز کنکور 92  


اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز در آزمون سراسري سال 1392 به همراه اطلاعيه ثبت نامي در روز دوشنبه 7 بهمن ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

 اسامی نهایی پذیرفته شدگانی که در مراحل مختلف (آزمون عملي، مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش) رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 92 رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، مراكز آموزشي دانشگاه پيام‌نور، پرديس هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و رشته هاي واحدهاي بين المللي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه گزينش آنها به روش نيمه متمركز صورت گرفته است دوشنبه اعلام خواهد شد. 

اطلاعیه ثبت نام این گروه از پذیرفته شدگان همزمان با انتشار اسامی در روز دوشنبه 7 بهمن ماه در سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار مي گيرد.

مدارك لازم براي ثبت نام از قبول شدگان و برنامه زماني ثبت نام در اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان درج می شود.

مراجعه شخص داوطلب در موعد مقرر براي ثبت نام به موسسه محل قبولي الزامي است.

پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور فيزيكي در دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود و براي كسب اطلاعات بيشتر از مدارك و زمان دقيق ثبت نام به سايت دانشگاه محل قبولي مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاري مهر

  


نظرات