ممنوعيت اعزام دانشجو به انگليس

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به برخورد با موسساتی که هنوز دانشجو به انگلیس اعزام می کنند، به علت برخی تبلیغات اعزام دانشجو به انگلیس در روزنامه ها اشاره کرد.

حسن مسلمی نائینی اضافه کرد: تبلیغات 2 موسسه اعزام دانشجو به انگلیس را در روزنامه ها، پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این روزنامه ها تبلیغات موسسات را که از سه ماه پیش باقی مانده بود، به تازگی منتشر کرده اند.

وی تاکید کرد: با توجه به مسکوت ماندن اعزام، تبلیغات سودی برای این موسسات ندارد اما با آنان برخورد می شود.
مدیر کل بورس وزارت علوم در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا این موسسات نباید اعلام کنند اعزام دانشجو به انگلیس متوقف شده است یا نه، گفت: من نه می گویم نباید اعلام کنند و نه می گویم باید اعلام کنند.
 
وی گفت: از موسسات خواسته نشده که مسکوت شدن اعزام دانشجو به انگلیس را در سایتهای خود اعلام کنند. بر طبق مصوبه خود موسسات، آنها نباید به اعزام به انگلیس عمل کنند.منبع: خبرگزاري مهر

نظرات