دوره نگارش
فرهيختگان دانشگاه تهران اقدام به برگزاري دوره هاي نگارش آنلاين با هدف آموزش و رفع اشكال مهارت نوشتاري داوطلبين شركت در آزمون هاي بين المللي و ديگر فراگيران عمومي زبان نموده است. اين دوره ها در دو سطح "عمومي" و "مختص آزمون های IELTS و TOEFL" برگزار مي گردد.

دوره نگارش عمومی   

دوره ي عمومي: شركت در دوره عمومي به داوطلباني توصيه مي گردد كه در کاربرد گرامر، كاربرد صحیح لغات در متن و هجای كلمات ضعف دارند.داوطلب پس از ثبت نام‌ آنلاين به سوالاتي كه در قالب آنها سطح حدودي زبانش مشخص مي شود پاسخ مي دهد كه بر طبق آن استاد مصحح متن از فراگير رفع اشكال خواهد كرد و نكات لازم جهت بهبود در روند يادگيري را ذكر خواهد كرد.

 مدت زمان هر دوره نگارش عمومي، ده روز كاري به صورت غير حضوري و از طريق ارسال ايميل مي باشد كه در طول اين مدت فراگير مي تواند تا سقف چهار متن با فاصله هاي زماني حداقل 24 ساعت ارسال نمايد و متن تصحيح شده خود را به همراه نكات مرتبط و اصول مهارت نگارش طي 24 ساعت پس از ارسال دريافت نمايد.

در طول دوره فراگير از طريق ايميل دو مقاله مرتبط با نحوه متن نويسي عمومي دريافت خواهد كرد.

دوره نگارش تافل و آیلتس

شركت در دوره نگارش تافل و آیلتس، به داوطلباني توصيه مي گردد كه سطح زباني آنها upper-intermediate و بالاتر بوده و اطلاعات پايه اي از مهارت نگارش در آزمون هاي آيلتس و تافل را دارا هستند.

داوطلب پس از ثبت نام‌ آنلاين به سوالاتي كه در قالب آنها سطح حدودي زبانش مشخص مي شود پاسخ مي دهد كه بر طبق آن استاد مصحح متن از فراگير رفع اشكال خواهد كرد و نكات لازم جهت بهبود در روند يادگيري را ذكر خواهد كرد.

با توجه به تخصصي بودن اين دوره موارد ذكر شده از طرف مصحح منطبق بر اصول مهارت نگارش در آزمون هاي بين المللي خواهد بود و بر همين اساس فراگيران با سطح زبان پايين تر از upper-intermediate نياز به گذراندن دوره عمومي نگارش به عنوان پيش نياز خواهند داشت.

مدت زمان هر دوره نگارش تافل و آیلتس، ده روز كاري به صورت غير حضوري و از طريق ارسال ايميل مي باشد كه در طول اين مدت فراگير مي تواند تا سقف 2 متن با فاصله هاي زماني حداقل 24 ساعت ارسال نمايد و متن تصحيح شده خود را به همراه نكات مرتبط و اصول مهارت نگارش طي 36 ساعت پس از ارسال دريافت نمايد. در طول دوره فراگير از طريق ايميل دو مقاله مرتبط با نحوه متن نويسي تخصصي دريافت خواهد كرد.

براي ثبت نام آنلاين اين دوره ها بر روي لينك زير كليك كنيد. جهت كسب اطلاعات بيشتر و بهره مندي از مشاوره رايگان با شماره 42312-021  تماس حاصل نماييد.ثبت نام در دوره هاي نگارش