خدمات تخصصي

خدمات اعزام دانشجو به استراليا به صورت تفكيك شده نيز ارائه مي گردد.

خدمات-اعزام-دانشجو-به-استراليا

كپي برابر اصل كردن مدارك

چنانچه شخصاً جهت اخذ پذيرش تحصيلي استراليا اقدام نموده ايد مي توانيد از خدمات كپي برابر اصل مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" بهره ببريد. در اين صورت به ارسال پستي مدارك خود به استراليا نيازي نخواهيد داشت.

 پرداخت هزينه ي درخواست پذيرش application fee

چنانچه شخصاً جهت اخذ پذيرش تحصيلي استراليا اقدام نموده ايد اما براي پرداخت هزينه ي درخواست (application fee) به مشكل برخورده ايد، مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" خدمات انتقال ارز آنلاين را به شما ارائه مي دهد. متقاضي معادل ريالي هزينه ي درخواست پذيرش را به مؤسسه پرداخت خواهد نمود.

پرداخت هزينه ي ويزا

اخيراً اداره ي مهاجرت استراليا نحوه ي واريز وجه درخواست بررسي ويزا را تغيير داده است و اين وجه تنها مي تواند در خاك استراليا پرداخت شود. نماينده ي مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" در استراليا اين واريز وجه را انجام و رسيد بانكي را به متقاضي تحويل خواهد نمود. متقاضي معادل ريالي وجه درخواست ويزاي سفارت استراليا را به مؤسسه مي پردازد.

خدمات-اعزام-دانشجو-به-استراليا

خدمات رزرو خوابگاه

مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" خدمات رزرو خوابگاه و يا اقامتگاه موقت را به دانشجويان ارائه مي دهد.

افتتاح حساب دانشجويي

دانشجويان مي توانند قبل از ورود به استراليا در يكي از بانك هاي استراليا حساب دانشجويي باز كنند. مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" تمامي خدمات مربوط به افتتاح حساب در استراليا را ارائه مي دهد.

بيمه دانشجويي

بيمه ي دانشجويي از مدارك الزامي درخواست ويزاي دانشجويي استراليا است. مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" خدمات تهيه ي آنلاين بيمه ي دانشجويي را به متقاضيان ارائه مي دهد. متقاضي معادل ريالي مبلغ بيمه نامه را به مؤسسه خواهد پرداخت.

نگارش رزومه

تهيه ي رزومه ي استاندارد و كامل اولين گام در راه كسب موفقبت تحصيلي و شغلي است. مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" خدمات نگارش رزومه به انگليسي و فارسي در قالب هاي استاندارد بين المللي را به متقاضيان ارائه مي دهد.

نگارش متن توصيه نامه

در مواردي كه فرد معرفِ متقاضي آمادگي ارائه ي توصيه نامه را دارد اما با نحوه ي نگارش متن اين نوع نامه آشنايي ندارد مي توانيد از متخصصين ما در اين امر كمك بگيريد. مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" خدمات نگارش متن توصيه نامه هاي تحصيلي و شغلي به هر دو زبان انگليسي و فارسي را به متقاضيان ارائه مي دهد.

نگارش متن سابقه كار

در تنظيم گواهي سابقه كار به نحوي كه مورد پذيرش دانشگاه ها و سفارت استراليا باشد مواردي خاص را بايد رعايت نمود. مؤسسه ي اعزام دانشجوي "مدت" در تنظيم متن گواهي سابقه كار به هر دو زبان انگليسي و فارسي به متقاضيان خدمات ارائه مي كند.

لطفاً براي دريافت اطلاعات بيشتر با مؤسسه تماس بگيريد.