ويزاي تحصيلي استراليا

براي شروع تحصيل در استراليا، پس از دريافت پذيرش ، نياز به ويزاي تحصيلي استراليا خواهيد داشت.
مراحل كار از اين قرار است:
1- دريافت پذيرش تحصيلي
2- ارائه ي مدارك لازم براي ويزا به مؤسسه
3- بررسي مدارك و ارسال آن به سفارت توسط مؤسسه
4- انجام آزمايش هاي پزشكي
5- پرداخت شهريه ي ترم اول و دريافت رسيد الكترونيكي ثبت نام (eCoE)
6- دريافت ويزاي الكترونيكي
ويزاي دانشجويي استراليا دسته بندي هاي متفاوتي دارد كه به مقطع تحصيلي متقاضي بستگي دارد.

انواع-ويزاي-استراليا

انواع-ويزاي-استراليا-ويزاي-تحصيلي

 

فهرست انواع ويزاي تحصيلي استراليا

ديگر گزينه هاي ويزاي استراليا

براي دوره هاي كوتاه مدت، مي توان درخواست ويزاي توريستي يا ويزاي كار و تعطيلات به سفارت ارسال نمود. براي قيم دانش آموزان زير 18 سال نيز مي توان ويزاي جداگانه درخواست نمود.
ويزاي توريستي (دسته هاي 600، 601، 651):

 • اجازه ي تحصيل به مدت حد اكثر سه ماه.
 • قصد بازديد از استراليا حقيقي باشد.
 • شرايط سلامت و شخصيت را برآورد.
 • ضمانت مالي كافي.

ويزاي كار و تعطيلات (دسته ي 417)

 • اجازه ي تحصيل به مدت حد اكثر چهار ماه.
 • سن متقاضي 18 تا 30 سال باشد و پاسپورت معتبر داشته باشد.
 • دليل اصلي سفر تفريح و گذراندن تعطيلات باشد.
 • به عنوان بازديدكننده اي واقعي به استراليا وارد شود.
 • شرايط سلامت و شخصيت را برآورد.
 • ضمانت مالي كافي.

Student-Visa

ويزاي قيم دانشجو (دسته ي 580)

 • زماني كه دانش آموز به قيم احتياج داشته باشد، مثلاً زير 18 سال سن داشته باشد، فردي به عنوان قيم مي تواند ويزاي همراه دانش آموز دريافت كند.
 • با اين ويزا مي توان به مدت سه ماه تحصيل كرد يا در تمام مدت اقامت هفته اي 20 ساعت زبان انگليسي فرا گرفت.
 • به عنوان بازديدكننده اي واقعي به استراليا وارد شود.
 • ضمانت مالي كافي براي هزينه ي سفر و زندگي.
 • شرايط سلامت و شخصيت را برآورد.
 • بيمه ي درماني قابل قبول داشته باشد.

به خاطر داشته باشيد كه شرايط ويزاها ممكن است تغيير كند. با رجوع به وبسايت اداره ي مهاجرت و حفاظت از مرزهاي استراليا (Department of Immigration and Border Protection) اطلاعات به روز شده را مي توانيد به دست آوريد.
همچنين مي توانيد به نماينده ي آموزشي دانشگاه ها براي مشاوره درباره ي ويزا و شرايط آن مراجعه كنيد.
منبع: studyinaustralia.gov.au