مؤسسه آموزش عالي آزاد مدت
مؤسسه آموزش عالي آزاد "مدت" جهت تكميل اعضاي گروه آموزش زبان انگليسي تعداد از واجدين شرايط را به صورت قراردادي استخدام مي‌نمايد.


مزاياي همكاري:


- تدريس در محيطي آكادميك و نظام‌ مند با چهارچوب‌هاي شفاف آموزشي، اداري و مالي و مجهز به تكنولوژي جديد آموزشي
- سابقه كار رسمي به عنوان مدرس مؤسسه آموزش عالي آزاد و امكان تأييد سابقه كار و صدور توصيه‌نامه
- دريافت حق‌التدريس مناسب در مقايسه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي
- برخورداري از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي (سابقه كار رسمي، بيمه بازنشستگي و بيمه درماني)
- دريافت 40% حق‌التدريس بيشتر براي روز‌هاي جمعه
دريافت كليه مزايا مطابق قانون كاراز جمله عيدي ،مزاياي پايان كار، كمك هزينه مسكن، كمك هزينه اقلام مصرفي  
- دريافت كمك هزينه اياب و ذهاب براي كلاس‌هاي نوبت عصر
- دريافت حق‌التدريس بالاتر براي تدريس دوره‌هاي تخصصي
- دريافت حق‌التدريس به صورت ماهانه
- افزايش حق‌التدريس به صورت ساليانه
- برخورداري از امكانات رفاهي

                      12.jpg

مواردي كه بر جذب و ادامه همكاري با متقاضي مورد بررسي قرار مي‌گيرد:- مهارت و تسلط بر تدريس، ميزان تسلط بر زبان و گويش، سابقه تدريس و مدرك تحصيلي
* داشتن حداقل سه سال سابقه كار آموزشگاهي الزامي است.
- نظم و دقت نظر، تعهد كاري، پايبندي به قوانين، روابط اجتماعي متعادل، روحيه فعاليت گروهي، پرانرژي و فعال بودن
                                           resume.jpg