سوابق و افتخارات

دريافت لوح تقدير از وزير محترم علوم، تحقيقات و فن‌آوري، رياست عاليه دانشگاه تهران و از دست وزير محترم تعاون و... از جمله افتخارات اين مركز است.


سوابق و افتخارات


- دريافت لوح تقدير از معاونت محترم رياست جمهوري و  رياست سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره

- دريافت لوح تقدير از قائم‌مقام محترم معاون وزير تعاون و مدير كل دفتر برنامه‌ريزي وزارت تعاون

-
دريافت لوح تقدير از معاونت محترم مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان

- دريافت لوح تقدير از نماينده محترم وزير تعاون در امور بانوان

- دريافت لوح تقدير از مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران

- دريافت لوح تقدير از اتحاديه انجمن‌هاي علمي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران