اجبار دانشگاه علامه براي پرداخت مجدد هزينه دانشجويان شبانه
دانشجویان دوره شبانه تا 30 هزارتومان پرداخت نکنند کارت امتحان پایان ترم برای آنها صادر نشده و دانشجویی که این مبلغ را نپردازد نمی تواند سرجلسه امتحان حاضر شود.

دانشجویان دوره شبانه دانشگاه علامه طباطبایی برای صدور کارت امتحانات باید 30 هزارتومان هزینه پرداخت کنند در صورتی که این هزینه را پرداخت نکنند کارت امتحان برای آنها صادر نمی شود.

مسئولان آموزشی دانشگاه علامه اعلام کرده‌اند در مقابل دریافت این مبلغ خدماتی به دانشجویان ارایه خواهند داد اما هنوز خدماتی ارایه نشده است.
 
به گفته دانشجویان مراقبین امتحانی قبل از آزمون ساعاتی را به کنترل دانشجویان می گذرانند تا دانشجویی بدون کارت آزمون سرجلسه امتحان حاضر نشود در صورتی که دانشجویی کارت دریافت نکند نمی تواند سرجلسه امتحان حاضر شود.منبع: خبرگزاري مهر