افتخارات و گواهینامه ها

 -   برگزاري 100دوره آموزش تخصصي ويژه آمادگي آزمون تافل دكتري دانشگاه‌هاي داخل 93-1382

-    تأليف كتاب راهنماي برنامه ريزي و برگزاري كارگاه آموزشي- 1383

-    كارآفرين برتر دانشگاه‌هاي كشور- 1383

-    دريافت لوح تقدير از وزير علوم تحقيقات و فن آوري- 1383

-    دريافت لوح تقدير از مركز مشاوره دانشگاه تهران- 1385

-    دريافت لوح تقدير از وزارت تعاون- 1385

-    كارآفرين برتر دانشگاه‌هاي كشور- 1385

-    دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه تهران-1385

-    دريافت لوح تقدير از سازمان ملي جوانان- 1385

-    تأليف كتاب آموزشي تافل دكتري- 1386

-    تأليف كتاب 7 راز بزرگ يادگيري زبان انگليسي- 1386

-    دريافت لوح تقدير از معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران-‌ 1386

-    دريافت لوح تقدير از اتحاديه انجمن‌هاي علمي– دانشجويي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (ادكا)- 1386

-    دريافت گواهينامه از اولين كارگاه بين المللي آموزشي تعاوني‌هاي دانشگاهي – 1387

-    برگزاري حدود 42 ترم دوره تخصصي ويژه آمادگي آزمون TOEFL و IELTS ويژه  دانشجويان اعزام به خارج 93-1383

-    برگزاري 110 ترم دوره تخصصي آمادگي آزمون MSRT ويژه دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي 1383-1393