زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : کارگاه نکته و تست EPT
کد : EP140005
تاریخ شروع : 1400/05/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1400/05/09 ساعت 12
هزینه : 5,390,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه 1400/05/11 از ساعت 16:30 الی 20:15 چهارشنبه 1400/05/13 از ساعت 16:30 الی 20:15 این دوره بصورت آنلاین برگزار میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT
کد : UTEPT140005
تاریخ شروع : 1400/05/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1400/05/14 ساعت 12
هزینه : 5,390,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 1400/05/16 از ساعت 16:30 الی 20:15 دوشنبه 1400/05/18 از ساعت 16:30 الی 20:15 این دوره بصورت آنلاین برگزار میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.