نتايج واجدين شرايط دكتري آزاد

اعلام اسامی واجدان شرایط دعوت به مصاحاسامی حائزین شرایط دعوت به مصاحبه 55 رشته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

 از 55 رشته اعلام شده تعداد 7 رشته از گروه دامپزشکی، تعداد 9 رشته از گروه فنی و مهندسی، تعداد 6 رشته ازگروه علوم پایه، تعداد 18 رشته از گروه علوم انسانی، تعداد 14 رشته از گروه کشاورزی و یک رشته از گروه هنر است و از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net  در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

تاکنون مصاحبه 23 رشته در دوره دکتری تخصصی انجام شده و اسامی داوطلبان حائز شرایط مصاحبه سایر رشته‌ها نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه علمی انجام می‌شود و پس از آزمون کتبی بر اساس ظرفیت پذیرش هر رشته تعدادی از داوطلبان حائز شرایط با اولویت نمره کتبی به مصاحبه علمی دعوت می‌شوند، پذیرفته شدگان نهایی از میان افراد مصاحبه شده با بالاترین امتیاز انتخاب می‌شوند.
 
متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون نیز ابتدا بر اساس امتیازات حاصل از معدل، نمره پایان نامه و تولیدات علمی رتبه بندی و سپس تعدادی از داوطلبان با توجه به ظرفیت پذیرش و با اولویت امتیازات به مصاحبه علمی دعوت شده و پذیرش نهایی با توجه به امتیاز نهایی هر داوطلب انجام می‌شود.
 
تاکنون نتایج دعوت به مصاحبه 105 رشته آزمون دکتری اعلام شده و نتایج نهایی پذیرفته شدگان انتهای شهریورماه اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات